North Design Suite softveri
Northovi vlasnički dizajnerski i analitički softveri
   
North Design Suite je integrirana skupina specijaliziranih softvera koja pruža izvanrednu snagu i fleksibilnost jedrima. Svaki softver može se kombinirati sa ostalima, dopuštajući Northovim dizajnerima i inžinjerima virtualno jedrenje i testiranje broda u bezbroj varijacija uvjeta prije konstrukcije. NDS značajno povećava dizajnerske mogućnosti za testiranje različite kombinacije jedara i opute i precizno mjerenje rezultata. Također, NDS značajno smanjuje vrijeme trimanja i daljnjeg razvoja nakon lansiranja proizvoda.
 
 
North Design Suite Softver Moduli...
DESMAN™ ... modeliranje opute i jedara
SPIRAL™ ... stvara trodimenzionalni kalup jedra
3D LAYOUT™ ... definira strukturu jedra
FLOW™ ... projicira pritisak vjetra na 3D kalup i izračunava snagu jedra
MEMBRAIN™ ... balansira pritisak vjetra, oblik vjetra i snagu opute
SAIL SCAN™ ... uspoređuje stvarni oblik jedra sa Membrain virtualnim oblikom
NORTH VPP™ ... predviđa performanse broda sa posebnom pažnjom na oblik jedara
HULL VPP™ ... integrira sile jedra/opute sa silama na trupu i privjescima
VIRTUAL WIND TUNNEL™ ... model protoka zraka na upwind i downwind jedrima
RACE MODEL™ ... mjeri učinke prilagodbe jedara/opute na temelju procjene
SPP™ ... regresijske analize za izračun sila na trup bez postojećih North VPP podataka
ROUTER ... predviđa performanse jedra koristeći vremenske prilike na određenim područjima ili stazama
HULL DATA™ (DAS BOOT)koristi računalnu izvedbu hidrodinamičnosti trupa kako bi definirao površinu trupa i privjesaka pod vodom za North VPP
SAIL COMPARE™ ... koristi Membrain rezultate radi usporedbe
SAILECT™ ... projicira presjek jedra u user friendly formatu

KAKO MODULI RADE ZAJEDNO

NORTHOV TIM SOFTVERSKIH DIZAJNERA

Pratite nas!