© Courtesy of Q-Lab Corporation

UV TESTIRANJE

North Sails kombinira promatranje djelovanja sunca, vlage i plijesni na vlakna sa dodatnim kontroliranim istraživanjem kako bi što bolje shvatili degradaciju jedara.
Surađujući sa UV istraživačkim laboratorijem na Floridi, North provodi dugogodišnje testove na cijeloj proizvodnoj liniji. Ovaj laboratorij je specijaliziran u promatranju izloženosti materijala sunčevim zrakama. Jedna od često korištenih metoda jest izvođene testova sa umjetno izazvanom simulacijom UV zraka. Ova metoda daje rezultate u kraćem roku nego pri vanjskom izlaganju, no šteta nastala ovim testiranjem nije konzistentna sa vanjskim realnim izlaganjem. Vanjsko testiranje na prirodnoj sunčevoj svjetlosti iziskuje više vremena, no pouzdanost podataka je znatno veća.

Do danas je testirano preko 750 uzoraka kako Northovih tako i konkurentskih jedara, predstavljajući najkompleksnije UV testiranje u proizvodnji jedara. Degradirana platna su analizirana nakon 500, 1000, 1500 i 2000 sati izloženosti na suncu. Polovica uzoraka testirana su do krajnje izdržljivosti čvrstoće vlakana dok je druga polovica testirana FlexCycle testom koji simulira zamorno trzanje jedara te se naknadno testira čvrstoća vlakana.

U Northovo UV testiranje ušli su i uzorci jedara prikupljenih sa Open 60 jednotrupaca koji su jedrili oko svijeta. Uzorci su također izvučeni iz sličnih površina konkurentskih jedara, uključujući dijelove podvrgnute kompresiji, savijanju i neke čiste površine jedara. S obzirom da ti brodovi jedre iste rute sa sličnim uvjetima, rezultati daju pouzdanu usporedbu degradacije jedara na poznatu udaljenost i vrijeme.