TESTIRANJE PLATNA JEDRA I LAMINATA

North Sails testira sposobnosti svakog platna ili laminata korištenog na trajnoj osnovi. Testovi uključuju rastezanje, mjerenje sile trganja, dugotrajnosti ljepila u laminatima, razvoj čvrstoće među spojevima te čvrstoća šavova.

Sva platna proizvedena od North Cloth-a su testirana i ocijenjena prije uvođenja u proizvodnju, osiguravajući tako da North Cloth stilovi zadovoljavaju naše specifikacije. Materijali u razvoju su na isti način testirani omogućujući objektivnu usporedbu sa afirmiranim proizvodima.

Cloth test rastezanja je oduvijek bio ključan za definiranje platna jedara i kontrolu kvalitete. Prvi stroj za testiranje rastezanja korišten u Northu je “Scott Machine”. Primitivan po današnjim standardima, zamijenjen je 80-ih godina drugom generacijom stroja za testiranje dizajniranog i proizvedenog za North Cloth od strane Princeton Engineering profesore Billa Putnama. Ovaj stroj je predstavljao industrijski standard mnogo godina. Danas North koristi dva sofisticirana računalna sustava za testiranje rastezljivosti platna.

© North Sails

1) Instron je industrijski standard koji mjeri istezanja i opterećenja do deset puta preciznije nego Putnamov tester. Instron računalo je programirano da eliminira pogreške izazvane unosom podataka. Program također ispravlja istezanje testiranih aparata, što je vrlo značajan faktor kod testiranja vrlo slabog rastezanja platna ili laminiranog uzorka. Brzina Instrona je izvanredna, omogućujući nam tako testirati više uzoraka u kraćem periodu.


© North Sails

2) United Calibration SSTM-2000 tester koristi se za 3DL laminate, testiranje istezanja i čvrstoće. United je uređaj visoke nosivosti naročito prikladan za mjerenje gustoće 3DL laminata. Sposoban je izolirati specifična područja laminata za mjerenje naprezanja.© North Sails

3) United Calibration ima visoku nosivost za testiranje 3DL laminata, radi debljine koja konstantno varira.


© North Sails

4) 3DL inžinjeri su također razvili novi uređaj za testiranje koji unaprijeđuje naše saznanje o posljedici dugotrajnog opterećenja platna i laminata. North Fatigue Simulator označava trakicama platno/laminat iznad i ispod valjaka u oscilirajućoj brzini provoza kako bi se simuliralo jedrenje u vjetar i velika opterećenja.North također koristi prilagođeni hidraulični tester snage pri visokim rastezanjima te granicu kidanja testiranu na čvrstim dijelovima jedra te prilagođeni tester za mjerenje čvrstoće lijepila na laminatima.