SPIRAL™... projicira 3D "kalup" jedaraSpiral u početku definira 3D oblik jedra kao površinu "kalupa" bez opterećenja tlaka i vjetra. Precizna kontrola nad svim oblicima jedara omogućuje široki spektar glavnih jedara, genova, flokova i asimetričnih spinakera. Svaka dimenzija jedra se može podesiti kako u horizontalnoj, tako i u vertikalnoj osi.

 Left : Comparison of roach profiles. Right: Gausian curvatures (shape analysis) for a TP52.© North Sails
 Design inputs for a STP 65 jib.© North Sails