Enter Title Minimize

SAILSCAN™... uspoređuje dizajnirani oblik jedra sa stvarnim oblikom u realnim uvjetima


SailScan ll analizira oblike jedara sa fotografija snimljenih u trenutku jedrenja te ih uspoređuje sa oblikom jedara iz originalne dizajnerske datoteke. SailScan ll je vrijednosni alat kojim se određuje da li jedru treba prilagodba oblika nakon izvjesnog vremena. Također pomaže Northovim inženjerima i proizvodnim specijalistima u rafiniranoj proizvodnji i simulacijskim metodama kako bi se poboljšala konkurentnost North Sails proizvoda.

Sailscan© North Sails 
 The example here shows the cross section shapes measured in SailScan II of a sail photo (ABOVE) compared with the predicted flying shapes from MemBrain (BELOW) for Reichel/Pugh 66 Blue Yankee’s medium jib.© North Sails
 


 Print