Enter Title Minimize

SPP™... koristi regresijske analize za izračun sila na trupu bez postojećih North VPP podataka

SPP (Sail Perfomance Prediction) koristi se za predviđanje relativnih performansa jedara između različitih dizajna jedara ili brzine trima. Koristeći SPP dizajneri mogu trenutno usporediti performanse novog dizajna jedra sa osnovnim kalupom. To omogućuje dizajnerima da testiraju do 10 puta više oblika u odnosu na individualne dizajne zahvaljujući velikoj matrici u Flow-u koja spaja ove rezultate u North VPP-u.

Osim toga, SPP se može koristiti kada dizajneri nemaju dovoljno podataka za North VPP.

Chart showing increasing hydrodynamic resistance as boatspeed inceases© North Sails
Here is a plot of windage vs. Apparent Wind Speed.© North Sails
This chart demonstrates the increase in DF necessary to increase Vs by 0.1m/sec© North Sails
Here are depowering test results in 6, 8, 12 & 16kts True Wind Speed. The Driving Force slope of each test varies relative to the curve formed by sails trimmed to match a target Heeling Moment at a specific true wind speed.© North Sails
 

 

  Print