Enter Title Minimize

SAIL COMPARE™... koristi rezultate iz Membrain-a radi usporedbe


Sail Compare omogućava Northovim dizajnerima da uspoređuju oblike jedara na snimljenim fotografijama  sa jedrenja sa Membrain-ovim predviđenim oblicima ili između dva različita Membrain-ova testna oblika jedara. Koristi se za upotpunjavanje Northovih softverskih alata omogućavajući Northovim dizajnerima da što preciznije udovolje kupčevim zahtjevima.

Sail shape comparison of two Farr 55 light jibs used in a VPP study.© North Sails 
 This detail shows comparison of on-the-water flying shape (red) to predicted sail shape (blue).© North Sails
 

  Print