Enter Title Minimize

RACE MODEL™... mjeri učinke prilagodbe jedra/opute na temelju procjene i obratno

Razumijevanje kako prilagodba oblika jedra utječe na brzinu jest jedan od načina  optimizacije brodskih performansa. Race model omogućava Northovim dizajnerima da uzmu u obzir promjene rejtinga na temelju procjene iz jedne testne konfiguracije u drugu. Race model može predvidjeti koje će konfiguracije pobijediti u regati jedrenoj po korigiranom vremenu po različitim kursevima.

 Shown here is a comparison of standard (Pinhead) and squaretop mainsail roach performance vs. rating on four courses and various wind speeds. For this yacht results favor the standard mainsail roach.© North Sails
 Comparison of standard vs. squaretop main on a different yacht shows different results, with the squaretop main being favored.© North Sails
  Print