Enter Title Minimize

NORTH VPP™... provjerava performanse jedra/opute
HULL VPP™... integrira sile jedra/opute sa silama na trupu i privjescima


North VPP i Hull VPP su snažni novi alati koji omogućuju da podaci o trupu/privjescima budu integrirani sa modelom jedro/oputa, dajući tako dizajnerima mogućnost analize cijele jedrilice, od vrha jarbola do vrha kobilice, kao jednog radnog sustava. Oba programa koriste sofisticirani CFD model za razvoj pouzdanog hidrodinamičnog trupa bez njegova testiranja.

Hull VPP može se koristiti za dobivanje podataka o hidrodinamičnim silama za specifične trupove broda i privjesaka. Ove informacije dostavlja North VPP-u. To se ostvaruje uz pretpostavku da su Hull VPP informacije predstavljene kao IGS datoteke (3D površinske datoteke trupa i privjesaka).

Nakon što su utvrđene hidrodinamične sile za određeni trup, aerodinamični podaci jedara za isti brod generiraju se kod Flow-a i Membrain-a (sad i kod VWT-a) te se zatim integriraju u VPP proces.

Sve aerodinamične sile nastale pri jedrenju uz vjetar proizlaze iz specifičnih prilagođenih dizajna jedara predviđenih od Flow-a/Membrain-a, za razliku od koeficijenata generičkih sila korištenih u drugim VPP procesima.

Osim toga, North VPP može se koristiti za optimizaciju oblika i/ili veličine jedara tako da omogućavaju postizanje određenog ratinga ili određenoj kombinaciji vjetra i stanja mora.

Kao rezultat toga, preciziranje jedara u trenutku jedrenja uz vjetar može biti prilagođeno specifičnim brodskim karakteristikama dok položaj jedara u trenutku jedrenja niz vjetar može biti prilagođen s obzirom na željene ciljeve. Ovi alati predstavljaju značajan tehnološki napredak dopuštajući North-u da točno prilagodi jedra za svaki brod i uvede dizajnerske novitete širokom spektru klijenata. Niti jedan drugi izrađivač jedara ne može se niti približiti ovim postignućima.

 Blue dots in charts represent measured on-the-water performance data from TP52 Platoon in all races she won in 2008 MedCup. The black dots are North Sails VPP predicted performance.© North Sails
 Predicted sail crossovers used to refine sail shapes to match a particular boat’s performance characteristics.© North Sails
 


 Print