FLOW™... projicira pritisak vjetra na 3D kalup jedra


Flow™ projicira pritisak vjetra na 3D kalup jedra kako bi se proizvelo polje pritiska na površini jedra. Tlak varira na površini s obzirom na veličinu i oblik jedara i snagu i smjer protoka zraka. Dobiveno polje pritiska povezuje se direktno sa Membrain-om radi analize konačnih elemenata. Flow također izvještava o sili u jedrima koja vuće brod naprijed i momentima u jedrima, koji mogu kasnije biti korišteni kod drugih North Sails VPP-a i drugih VPP-a radi analize performansa jedara.

 Predicted pressure distribution and sail wake in Flow.© North Sails
 Element maps in Flow describe each individual sector of analysis.© North Sails