DESMAN ™... modeliranje opute i jedara

Desman projicira model jedro/oputa u 3D okruženju. U Desmanu, Northovi dizajneri mogu odrediti veličinu jarbola, poziciju opute, točke pričvršćenja opute na palubi i trimanje. Model jedro/oputa ujedinjuje mehanička svojstva snasti, pomične i nepomične opute, i jedara s obzirom na moment tromosti, površine jedra i snasti, čvrstoće materijala i otpora istezanja. Kasnije u procesu, program Membrain koristi Desman kako bi odredio deformaciju jedara pod opterećenjem i svakog dijela pomične i nepomične opute te restezljivost konopa i podizača.
Richel/Pugh 82 Highland Fling modeling genoa staysail and A2 spinnaker.© North Sails
Left : Wild Oats model for rig tune. Right: Volvo 70 reaching simulation.© North Sails