Enter Title Minimize

DAS BOOT™... koristi računalnu izvedbu hidrodinamičnosti trupa kako bi definirao oplakanu površinu trupa i privjesaka za North VPP

Das Boot je jedan od najkompetentnijih programa u svijetu za izračun hidrodinamičnosti trupa. Das Boot se koristi za razvoj jedara i opute za America's Cup timove, TP52 i Volvo Ocean sportske jedrilice. Rezultati Das Boot koriste se za generiranje datoteke otpora vode za North Sails VPP.


 Shown ABOVE and BELOW is a hull being run through a series of heel angles to produce a matrix of hull drag to be used in the VPP.© North Sails
Prikazuje trup IZNAD i ISPOD vode vođen kroz serije kuteva nagiba koji tvore matricu otpora trupa, a koji će se koristiti u VPP. U ovom primjeru, Das Boot testira trup pri brzini od 5,5 m/s, kuta nagiba od 25 stupnjeva i trima 2 stupnja.
Das Boot© North Sails 

  Print