3D LAYOUT™... definira strukturu jedra


3D Layout (3D Nacrt) koristi se za definiranje strukture jedara za nacrt tkanine, nacrt panela jedra, ojačanja jedra, gustoće tkanine i/ili tipa filma. Rezultati 3D Nacrta koriste se za dobivanje oblika 3DL kalupa ili za dobivanje krivulja šavova na platnu jedra. Sve tkanine su 3D označene kako bi prikazale ponašanje jedra pri jedrenju. Oblik nacrta panela pri jedrenju niz vjetar je također 3D definiran. 3D Nacrt također posjeduje analitičke alate koji se mogu koristiti samostalno ili u sklopu Membrain programa.

Left : Strain analysis for a 3Di mainsail. Right: Major strain trajectories for the same mainsail.© North Sails 
 Comparison of sail modulus between two different yarn layouts for the same jib.© North Sails