http://www.northsails.org/foto/3dl.jpg

3DL Technology®


© North SailsLakša i jača.
Godine 1994. North Sails je predstavio revolucionarnu novu tehnologiju za krojenje jedara nazvanu 3DL (trodimenzionalni laminat). Umjesto spajanja ravnih panela (2D) sa savinutim krajevima za izradu jedra, proces 3DL oblikuje cijelo jedro u jednom dijelu bez ikakvih šavova. Uspoređujući panel jedro i 3DL, 3DL jedro iste težine će se rastezati manje, imati veći raspon  snage vjetra i zadržati će formu duže. Od trenutka predstavljanja, 3DL jedra dominiraju na Grand Prix regatama i koristili su ih oba finalista America's Cup-a 1995. i 2000. i svi sudionici America's Cup-a 2003.

Raspon snage vjetra.
Nakon letanja u vjetar, 3DL jedro poprima svoj formirani oblik za razliku od panel jedra kojem  treba vremena da preoblikuje svoje dijelove u trodimenzionalne membrane. "MANJE TEŽINE U SNASTI SMANJUJE NAGINJANJE I LJULJANJE".

Duže trajanje 3DL jedra.
Svatko zna da jedro sa vremenom promjeni oblik i izgubi efikasnost ali svaki jedriličar ne zna da je glavni uzrok zašto brza jedra postaju sporija skupljanje svake plohe i promjena unutarnje nategnutosti jedra. Panel jedra su napravljena od ploha različitih težina i debljina koje se različito skupljaju. Upravo radi te činjenice panel jedro će izgubiti formu puno prije 3DL jedra napravljeno jednake debljine u jednom komadu membrane.


© North Sails 2008

Superiornost 3DL jedara.
U regati lakša jedra brže idu. Jedra koja se manje rastežu su brža. Sa ekskluzivnim 3DL procesom, jedra su oblikovana u 3D obliku koji će poprimiti tijekom jedrenja.

Ova jedra se manje rastežu od panel jedra iste težine. U 3DL jedru vlakna su postavljene u smjeru djelovanja sila. Kako je laminacija izvedena na kalupu, vlakna u jedru određuju točan oblik koje će jedro poprimiti kada se optereti. Optimalno položene vlakna u jedru razlog su što 3DL jedro može ponuditi bolje karakteristike nego panel jedro.